האקדמיה, מאלתר-התמיד ואפשריותה של משמעות בעולם פוסט-מודרני

השינויים הדרמטיים המתחוללים כיום באוניברסיטאות הישראליות כלל אינם בגדר רפורמה. מדובר במטמורפוזה של ממש. התפתחויות דרמטיות אלה משקפות לא רק הכרעות אדמיניסטרטיביות של פקידים ניאו-ליברליים חרוצים במשרד האוצר. ...