מהי אימפרוביזציה? מתוך עבודת תזה: הוראה ואלתור – התייחסות מורות במערכת החינוך הישראלית למושג אימפרוביזציה-אלתור בהוראה: הכרח קיומי או מרכיב משחרר?

מהי אימפרוביזציה?  פרק זה סוקר את ההגדרות והגישות השונות למונח אלתור, ומציג את הסוגיות והדילמות העולות מהן. "Improvisation, it is a mystery. You can write a book about it, but in the end no one still knows what it is” – Stephan Grappeli (Nachmanovitch 1990, p.4).     המונח "אימפרוביזציה" (Improvisation) ,אלתור...