“אחריות, הרגע ומה שביניהם” – הרצאה של אלונה מתוך כנס טד-עון הראשון בקרית טבעון יוני 2014