מהות דרך יחסים

קלפי הרגע

קלפי הרגע נועדו לפיתוח ותרגול תודעת הרגע- אלתור בוחר ולוקח אחריות.

כולנו מאלתרים מרגע לרגע.כל שיחה,מבט,מפגש,מייצרים מצב שבו עלינו להגיב וליצור משמעויות כרגע.

כל פעולה שלנו בני האדם היא תגובה למשהו; למצב או לרעיון או לאחר או לניסיון העבר..בכדי לברוא מציאות חדשה,בכדי ליצור ולהבריא, עלינו לתרגל ולהתאמן ביכולת שלנו להגיב מתוך תודעה ערה,יוצרת וקשובה, בנוכחות מלאה ועל כן בוחרת ולוקחת אחריות , כעת וכאן.

למה אנחנו מגיבים? למציאות הקבועה והמשתנה-הפנימית והחיצונית- וליחסים הדינמיים ביניהם.

היכולת להגיב, כאן ועכשיו, היא גם מיומנות נרכשת.

RESPONSE-ABILITY היכולת להגיב. מיומנות תגובה.

כ ל  פ ע ו ל ה  ה י א  ת ג ו ב ה 

השאלה לְמָה.

איך נצליח לבחון אם התגובה שלנו היא התגובה הראויה ביותר כרגע ?

לפנינו שבעה שערים להתייחסות לתגובות שלנו כל רגע. 

שער הזמן- היה הווה יהיה

שער הפעולה- מראה יוזמה התבוננות

שער ההבעה- קול תנועה מילים

שער הדרך (הלב) – לתת לקבל לקחת

שער היחסים- עם עצמי עם האחר\ת עם המבנה

שער המרחב- פנים חוץ מה שביניהם

שער היסוד- לנשום להקשיב להגיב

קלפי הרגע מציעים לנו מבט מחודש,פשוט ומפתיע לבחינת התגובה שלנו לכל מפגש בין מצב לרעיון     

כשהיחסים שלי עם הקלף- כרגע- הם המפתח.

לרכישת הקלפים:

אלונה פרץ

/ 0523704696

כי רק ברגע ניתן להבריא עבר ולברוא עתיד

א.פ.