התמודדות עם לחץ באמצעות אלתור ושיטת המשולשים

קטעים נבחרים מתוך עבודתה של מיכל לניאדו

עבור הקורס “סדנת מיומנויות אלתור בחינוך הבלתי פורמאלי” בהנחיית אלונה פרץ

לחצים אישיים וסביבתיים הינם חלק בלתי נפרד מחיינו ומסביבת עבודתנו. עבודתו של המורה מאופיינת בגיוון רב ובאינטנסיביות מרובה. בבתי הספר, המנהל הוא  שאחראי על הנעשה בפן האדמיניסטרטיבי ואילו המורה, אחראי על הקורה בכיתתו. בהתחשב בטבעה של העבודה בארגון החינוכי, אל לנו להתפלא כי לחצים, הם חלק בלתי נפרד מהעבודה בו.

לחץ בחיי האדם, הינה תגובה פסיכולוגית ופיזיולוגית של הפרט לדרישות, אילוצים או הזדמנויות שבהם מעורבים חוסר ודאות ואפשרויות בעלות משמעות רבה לפרט (cooper, 1999). במילים אחרות, הלחץ בעבודה מצטייר כתופעה המתרחשת כאשר דרישות המצב, נתפסות על ידי הפרט כגבוהות יותר מאשר המשאבים העומדים לרשותו על מנת להתמודד עם דרישות אלו בהצלחה.

הלחץ הינו גירוי, תגובה ואף נקודת איזון בין הפרט לסביבה. לחץ בתפקיד מתרחש כאשר קיימת אי התאמה בין הפרט לסביבתו המקצועית. כאשר הצרכים והיכולות של העובד, תואמים לתגמולים ולדרישות של התפקיד, ההתאמה בין הסביבה לאדם טובה, הלחץ בעבודה נמוך והפרט חווה שביעות רצון.

בנוסף, לחץ מוגדר כדפוס של מצבים אמוציונליים ותגובות פסיכו-חברתיות, המתרחשות במצבים הנתפסים על ידי הפרט כאיום על השגתן של מטרותיו החשובות (McGrath, 1976 ). בקיצור, נראה כי לחץ נחווה כאשר אנשים חשים, שהם מאוימים על ידי אירועים או נסיבות אשר עולים על משאביהם האישיים. ברוח זו, לחץ בקרב מורים מוגדר ובא לידי ביטוי ברגשות שליליים ולא נעימים כגון: כעס, חרדה, מתח, תסכול או דיכאון הנובעים מאספקטים שונים בעבודת המורה (Kyriacou, 2001, p.28).

מכאן, אנו למדים כי מקצוע ההוראה הוא אחד המקצועות הלוחצים ביותר ותפקיד ניהול בית הספר אינו שונה בכך. בעבודתי זו, אבחן מספר אספקטים של לחץ דרך עבודת המורה ואתייחס בעקבות זאת לשלושה משולשים:

  • מראה, יוזמה, התבוננות
  • לנשום, להקשיב, להגיב
  • היה, הווה, יהיה

אשר באמצעותם אנסה למזער את תחושות הלחץ והתסכול המתעוררות בסביבת עבודתי. אני חושבת שלחץ הינו אחד הנחשולים המרכזיים ביותר אשר מובילים לתחושות של תסכול ושחיקה ומורידים את המוטיבציה ותחושות הסיפוק בעבודת המורה. במצבי לחץ אין אנו יכולים להביא לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל הטמון בנו ואין אנו יכולים לבטא את יכולתנו ולכן, ארצה להתמקד ולבדוק כיצד אוכל להפחית ולמזער את הסוגיה שכה רווחת בחיי הפרט.

 

דרכי התמודדות עם לחץ בעבודה:

עובדים רבים מגיבים ללחץ במגוון דרכים. מקצתם ניצבים מול גורמי הלחץ ומנסים לצמצמם, בעוד אחרים, מתכחשים ללחץ ומנסים להמשיך בחייהם כרגיל. התמודדות כלשהי תלויה בגורמים רבים הכוללים: רמת לחץ שבה נתון העובד, המשאבים החברתיים והפסיכולוגיים העומדים לרשותו והנסיבות הספציפיות של המצב המלחיץ.

ישנן מספר דרכים בהתמודדות עם לחץ ובהפחתתו. בפרק זה, אעשה שימוש בשלושה משולשים האחד, משולש: היה, הווה, יהיה אשר מתמקד תחילה במקור הלחץ הנובע מסיבות אישיות, סביבתיות אשר השפיעו על הפרט בעברו, ממשיך לתיאור מצבו הנפשי, התנהגותי והפיזי שבו שרוי בזמן נתון ולבסוף, מנסה לפעול לצורך הפחתה ומזעור של מצבי הלחץ תוך העלאת המוטיבציה ותחושת הסיפוק. משולש זה כפי שהנני רואה אותו, אינו תלוי מורה והוא מאלץ התערבות סביבתית הנרתמת למען שיפור מצבו.

משולש נוסף שארצה לבחון במהלך עבודתי הינו משולש: לנשום, להקשיב, להגיב אשר בה לידי ביטוי במצבים של כעס, חרדה ולחץ נפשי. במשולש זה ניתן להיעזר במצבים בהם אנו מרגישים איבוד שליטה עצמית. דרך השימוש במשולש זה, אנו מפחיתים את מצבי הלחץ והתסכול ומגבירים תחושות ותוצאות חיוביות יותר.משולש זה מתמקד במצב הנתון ומחייב תחילה, פעילות נשימתית הפותחת צוהר לסדר וארגון מחשבתיים. בהמשך, היא מובילה אותנו להקשבה פנימית וחיצונית אשר תוביל אותנו לכדי תגובה מידית.

המשולש השלישי: מראה, יוזמה, התבוננותהינו משולש הפועל להפחתת הלחץ אצל הפרט בעזרת מקדם שלישי. שימוש במשולש זה, לרוב מתרחש בסופה של תקרית או סיטואציה כלשהי ומובילה אתהפרט שחווה לחץ, להתבוננות פנימית אשר תמזער ותפחית לחצים עתידיים. בהמשך לעבודתי בנושא “לחץ”, אבחן את דרכי ההתמודדות בסיטואציות ובמצבים משתנים תוך יישום שלושת המשולשים שציינתי לעיל, הפועלים למען הפחתת הלחץ.

יישום המשולשים על מצבי לחץ משתנים:

כחלק מדרישות התואר הראשון בהוראה, על הסטודנטים להתנסות מדי שבוע בבתי ספר שונים ואף לחוות, את עבודת המורה בפועל על ידי העברת שיעורי צפייה שאותם מעריך מדריך פדגוגי. בעקבות התנסותי בבית ספר בחיפה היה עלי, להעביר שיעורים פרונטאליים אשר בהם צופה בי המדריכה הפדגוגית שלי. לא פעם, עלו בי חששות ורגשות מעורבים המלווים במצבי לחץ משתנים לפני כל שיעור ולאחריו, אשר מונע ממני תפקוד תקין ומוביל לתגובה פיזית לא רצונית כגון: מגרנות, כאבי בטן ובחילות.

בעקבות השתתפותי בסדנת מיומנויות אלתור בחינוך הבלתי פורמאלי, הגעתי להכרה כי ישנם כלים רבים וטכניקות מגוונות אשר יאפשרו לי להתמודד ולהפחית מהלחצים המלווים אותי לפני כל שיעור. במסגרת עבודת סיום הקורס, בחרתי לעשות שימוש בשלושה משולשים אשר אותם ארצה לבחון ולאמוד על הצלחתם במצבי לחץ משתנים.

המשולש הראשון אותו ארצה ליישם ולבחון במצבים בהם אני נתונה ללחצים, הינו משולש: היה, הווה, יהיה. במהלך שיעורי הצפייה שלי אני לעיתים מאבדת דיבור שותף ומתחילה לגמגם בשל הלחץ בו אני נתונה ובעקבות זאת, אני שוכחת את אשר אני אמורה להעביר לתלמידיי. מקרה מעין זה פקד אותי במסגרת שיעור הצפייה הראשון שלי אך המדריכה הפדגוגית שלי ידעה להרגיע אותי לאחר השיעור בכך, שחתרה לזיהוי המקור שהוביל הלחץ אשר חשף פן אישי שהתבסס על ריב משפחתי שאותו חוויתי באותו השבוע של שיעור הצפייה.
לאחר בירור המקור שהוביל ללחץ, המדריכה הפדגוגית תיארה את שפת גופי שכללה דיבור מגומגם ושכחת הנושאים שעליהם דן השיעור – דבר שהוביל לפטפטת ובעיות משמעת רבות בקרב תלמידי הכיתה. לבסוף, המדריכה הפדגוגית פעלה לצורך הגברת המוטיבציה שלי על ידי עידוד ונתינת טיפים חיוביים וחיוניים לשיעור צפייה הבא שכלל בין היתר, הדגשת האמונה בי וביכולות שלי ובכך, מזער והפחית מתחושות הלחץ שאפפו אותי.

המשולש השני אותו ארצה לבחון במצבי לחץ נתונים, הינו משולש: לנשום, להקשיב, להגיב. בזמן שיעורי הצפייה בי, אני חווה לחצים אשר מובילים לתגובות לא רצוניות, שליליות המונעים ממני להעביר את השיעור בצורה הדרגתית ומיטבית. משולש זה, פועל למען ארגון המחשבות דרך פעולת נשימה המפחיתה לחצים נפשיים, ממשיך להקשבה פנימית שלי עם עצמי המובילה אותי להירגעות והכרה במצב הנתון ומסתיימת, בתגובה מהירה של הפנמת הסיטואציה והמשך העברת שיעור בצורה סדירה. יש לציין, כי משולש זה הינו משולש המביא להפחתת הלחץ המגיע מצדו של הפרט והמוביל אותו למצוא פתרון ללחץ בכוחות עצמו.

המשולש השלישי והאחרון אותו ארצה לבחון הינו משולש: מראה, יוזמה, התבוננות. משולש זה, בדומה למשולש הראשון שאותו בחנתי הינו משולש, המוביל להפחתת הלחץ בעזרת מקדם שלישי. כלומר, צד ג’ מביא את הפרט להכרה בסיטואציה הקיימת וממקד אותו לראייה פנימית אשר פועלת למזעור לחץ עתידי במצבים משתנים. המדריכה הפדגוגית שלי, לאחר שיעור הצפייה בי מתארת לי תמונת מצב אשר משקפת את התנהלותי בכיתה. היא מתארת את הלחץ שהייתי שרויה בו ואשר הוביל אותי לדיבור לא ברור ושכחת החומר שעליו הייתי אמורה לבסס את שיעורי. בזמן המשוב, המדריכה הפדגוגית יזמה תכנית שתעזור לי להתמודד מול לחץ עתידי. היא עודדה אותי לקראת השיעור צפייה הבא, להתמקד אך ורק בי ולדמיין כי הכיתה הינה מראה שדרך ההתבוננות בה, אני חוזרת ועוברת על נושא השיעור ומהלכו. המדריכה הפדגוגית, תוך כדי משוב השיעור, מאפשרת לי התבוננות פנימית המובילה לרוגע ושלווה ומפחיתים מהלחץ שבו אני שרויה. ההתבוננות אל תוך העצמי, מעודדת אותי ומעלה את בטחוני העצמי כמורה וכאדם בפרט.

סיכום:

עבודת סיום הקורס “סדנת מיומנויות אלתור בחינוך הבלתי פורמאלי” כמו גם הנוכחות בקורס, אפשרה לי הן התבוננות פנימית והן חיצונית על מגוון האפשרויות העומדות בפני המורה בעמידתו מול כיתה דרך יכולות האלתור הרבות שהינו מסוגל להפגין במצבים משתנים. יכולת האלתור הניצבת בפני מורה, מאפשרת לו התמודדות בזמן מצבי לחץ, חרדה ושחיקת מקצוע. בשל העובדה כי הנני מורה בתחילת דרכה, בחרתי לתת חשיבות לנושא ה”לחץ” בעבודתי שכן, זוהי סוגיה רווחת העומדת בפני פרח הוראה.

לימודי ההוראה חייבו אותי בהעברת שיעורים פרונטאליים מול המדריך הפדגוגי ומול המורה המאמנת – דבר שהוביל ליצירת מתח רב אשר גרם לתגובות לא רצוניות שערערו את מהלך השיעור התקין ואף פתחו צוהר לבעיות משמעת ופטפטת רבה במהלך השיעור. לא פעם, תהיתי כיצד להתמודד עם מצבי לחץ משתנים הן בפן האישי והן בפן החברתי והסביבתי.

בעקבות נוכחתי בקורס, למדתי כיצד לאלתר, להגמיש את עצמי במצבים משתנים ועוד. בנוסף לכך, למדתי שעלי להגיע בראש פתוח תוך התבוננות עצמית ושיקוף פנימי של רגשותיי ותחושותיי ובכך, התאפשר לי להקל מעט על הלחצים המלווים אותי לפני כל שיעור.

עבודת סיום הקורס הביאה אותי להכרה אשר ישנן טכניקות מגוונות וכלים רבים המאפשרים התמודדות במצבים משתנים כדוגמת המשולשים שבהם בחרתי לעשות שימוש בסיטואציות שחוויתי במהלך שיעורי הצפייה שלי בבית הספר שבו אני מתנסה. שימוש במשולשים אלה, הוביל אותי להתמודדות נכונה תוך הפחתת הלחץ הרגשי והעומס האופף אותי לכל אורך השנה.

נוכחתי לדעת כי המשולשים שבחרתי לעשות בהם שימוש במהלך עבודת סיום הקורס הינם, אפקטיביים במיוחד שאכן ממזערים ומפחיתים מתחושות הלחץ ומחזירים את הפרט, מהר מאוד לשגרת יומו. בעתיד, כמורה מן המניין בבית הספר אפעל למען יישום משולשים אלה כשארגיש שהנני נדחקת לפינה ומאבדת את כושר הריכוז בזמן לחץ.

ביבליוגרפיה:

Cooper,C.L (ed) (1999). Theories of organizational stress. New York: Oxford University Press.

Kuriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. Educational review, 53(1), 27-35.

McGrath,J.E. (1976). Stress and behavior in organizations. In M.D. Dunnette (ed), Hamdbook of industrial and organizations psychology. Chicago: Rand Mc- Nally.