‘פעמיים’  אלתור בטבע המשתנה

 –  עם אלונה פרץ (מרכז הרגע) ועליזה פרוכטמן (הכרה יוצרת)- שמונה מפגשים בטבע לאורך השנה, מפגש התכנסות ב-24.9.15 . הצטרפו אלינו