אלתור בקבוצה- אינטנסיב אביב 2016

קצרצר אחד מאימפרו קבוצתי.
כל אחד חייב לעבור לפחות 6 פעמים בין קול תנועה או טקסט.לפעמים כמראה ולעיתים כיוזמה.
תודה לשותפות ולשותפים הנפלאים

שמחה